Đăng ký mã giới thiệu (Ref id)

Để tiện quản lý, ref id của bạn chính là email của bạn. Hãy nhập vào ô bên dưới nhé